Translate to English

جستجو برای تگ : cardano-ecosystem


               
رتبه نام(نام لاتین)(سمبل) قیمت (دلار) قیمت (IRT - تومان) درصد تغییر قیمت (یک روزه) ارزش بازار حجم
9
کاردانو
(Cardano)
(ADA)
0.3114320000 11,787.70 1.92 % 10.72 میلیارد دلار 217.08 میلیون دلار
19
چین لینک
(Chainlink)
(LINK)
7.395 279,893.26 8.46 % 3.76 میلیارد دلار 475.99 میلیون دلار
79
نکسو
(Nexo)
(NEXO)
0.6598 24,971.54 -1.61 % 369.46 میلیون دلار 6.07 میلیون دلار
183
اپی۳
(API3)
(API3)
1.5602 59,053.68 0.22 % 88.23 میلیون دلار 12.11 میلیون دلار
194
کوتی
(COTI)
(COTI)
0.0728430000 2,757.11 3.09 % 80.76 میلیون دلار 4.72 میلیون دلار
236
ارجو
(Ergo)
(ERG)
1.3317 50,406.13 -2.17 % 78.09 میلیون دلار 616.76 هزار دلار
411
World Mobile Token
(World Mobile Token)
(WMT)
0.1382370000 5,232.27 -1.11 % 33.72 میلیون دلار 355.30 هزار دلار
881
باندلی
(Forj(Bondly))
(BONDLY)
0.0060120000 227.55 -4.91 % 4.74 میلیون دلار 116.49 هزار دلار
1211
KubeCoin
(KubeCoin)
(KUBE)
0.0106000000 401.21 10.02 % 1.54 میلیون دلار 106.28 هزار دلار
2791
MELD
(MELD)
(MELD)
0.0151310000 572.71 -1.95 % 0.00 دلار 792.99 هزار دلار
2833
EGO
(EGO)
(EGO)
0.1720830000 6,513.34 -3.43 % 0.00 دلار 1.30 میلیون دلار
2961
چارلی۳
(Charli3)
(C3)
0.0351230000 1,329.41 200.15 % 0.00 دلار 1.24 میلیون دلار
3025 0.0320820000 1,214.30 -1.94 % 0.00 دلار 323.44 هزار دلار
3310
NMKR
(NMKR)
(NMKR)
0.0028890000 109.35 -5.43 % 0.00 دلار 158.34 هزار دلار
3431
Revuto
(Revuto)
(REVU)
0.0210620000 797.20 0.59 % 0.00 دلار 123.10 هزار دلار
3861
Ardana
(Ardana)
(DANA)
0.0095110000 359.99 -10.25 % 0.00 دلار 53.83 هزار دلار
3882
SundaeSwap
(SundaeSwap)
(SUNDAE)
0.0151770000 574.45 -0.73 % 0.00 دلار 46.00 هزار دلار
4285
اُکَم.فی
(Occam.Fi)
(OCC)
0.1382200000 5,231.63 -1.54 % 0.00 دلار 23.33 هزار دلار
4495
کارد.استارتِر
(CARD.STARTER)
(CARDS)
0.2150170000 8,138.39 -16.08 % 0.00 دلار 20.96 هزار دلار
4554
گِرُوالِت
(GeroWallet)
(GERO)
0.0053270000 201.63 -25.56 % 0.00 دلار 31.20 هزار دلار
4784
MuesliSwap MILK
(MuesliSwap MILK)
(MILK)
0.7817 29,588.71 -3.74 % 0.00 دلار 9.70 هزار دلار
4788
Ravendex
(Ravendex)
(RAVE)
0.0011220000 42.47 12.45 % 0.00 دلار 18.48 هزار دلار